Warpforce

Goto down

Warpforce Empty Warpforce

Odoslať pre K7BO za 23/11/2010, 12:09

Preklady zo stránky www.battleon.com/warpforce

_________________
Hlavný web www.battleon.estranky.cz
Dobrá vec FAQ
Hlavná AQ stránka
TU
Ak chcete rovno hrat kliknite na toto

Zbytočné témy sú pre mna :lock2:
Pekný den vám praje K7BO
K7BO
K7BO
Zakladateľ / Administrátor
Zakladateľ / Administrátor

Príspevky : 11710
Vek : 26
Mesto : Liptovský Mikuláš, Slovensko
Meno : Jakub

It’s you I wanna kiss good night
It’s you I wanna hold real tight
Feeling deep inside my soul
Without you losing all control
Oh, oho, oh, oho, oh, oh
It’s you, hey you!
Money : 568600
Karma : 2342
Frakcia : Užívateľ sa nenachádza v žiadnej frakcii

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre XezepusMECHA za 23/11/2010, 12:22

Warpforce WFnov19 General informations
-- A special WarpGuardian-only mission sends you
to make first contact with what might be an alien
race that is more advanced than even the WarpForce!
Meet the Unaga, masters of both science and magic!
(Captain Temura Ge'Thrak in the WarpGuardian Tower)
-- Unaga Gun!
-- Unaga Staff!
-- Level cap increase: Free Players can level to 68 and
WarpGuardians can level to 86!


Warpforce WFnov19 Základné informácie
-- Špeciálna misia len pre WarpGuardiánov ťa pošle
získať prvý kontakt k tomu ako byť mimozemšťanskej
rasy, ktorá je lepšia ako bola vo Warpforce doteraz!
Stretni sa s Unaga, majstrom vedy a mágie!
(Kapitán Temura Ge'Thrak je vo WarpGuardiánskej veži)
-- Unagova zbraň
-- Unagova palica
-- Levelová hranica zvýšená: Free hráči môžu mať
maximálne level 68 a WarpGuardiáni level 86!

_________________
“Look, even if we were enemies in the world you were before,
right now I’m your only ally. Even if the whole world turned
against you, I would continue to be your only ally.”
– Moeka Kiryuu

Warpforce 2CC287A0CC6FC8E04D7C453BC57D26F05749E0A2
Warpforce Misarunsq2nu3medium
XezepusMECHA
XezepusMECHA
This User Has No Rank

Príspevky : 19854
Vek : 26
Mesto : Gear University
Meno : XeZePuS
Warpforce Ninjutsu_mecha Warpforce Combat-Droid-54327
Money : 1337090
Karma : 2961
Frakcia : Užívateľ sa nenachádza v žiadnej frakcii

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre XezepusMECHA za 28/11/2010, 13:59

GAME HINT: Defeat Tronzor the Trainer on the VR Deck to train your stats. Increasing your stats will help you make more effective use of your skills and items!


HERNÝ TRIK: Poraz Tronzora, Trénera vo VR Deck pre zvýšenie svojích statov. Zvyšovanie svojích statov ti pomôže efektívnejšie využívaať svoje skilly a itemy!

_________________
“Look, even if we were enemies in the world you were before,
right now I’m your only ally. Even if the whole world turned
against you, I would continue to be your only ally.”
– Moeka Kiryuu

Warpforce 2CC287A0CC6FC8E04D7C453BC57D26F05749E0A2
Warpforce Misarunsq2nu3medium
XezepusMECHA
XezepusMECHA
This User Has No Rank

Príspevky : 19854
Vek : 26
Mesto : Gear University
Meno : XeZePuS
Warpforce Ninjutsu_mecha Warpforce Combat-Droid-54327
Money : 1337090
Karma : 2961
Frakcia : Užívateľ sa nenachádza v žiadnej frakcii

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre XezepusMECHA za 28/11/2010, 14:02

DISCOUNT DAY!: Go to the Black Friday Discount thread to see which items in AQ and WF are available for less today!


ODPOČÍTAVACÍ DEŇ! Choď na Tému Čierny Piatok Odpočítavanie aby si videl, ktoré veci v AQ a WF sú dneska za nižšie ceny!

_________________
“Look, even if we were enemies in the world you were before,
right now I’m your only ally. Even if the whole world turned
against you, I would continue to be your only ally.”
– Moeka Kiryuu

Warpforce 2CC287A0CC6FC8E04D7C453BC57D26F05749E0A2
Warpforce Misarunsq2nu3medium
XezepusMECHA
XezepusMECHA
This User Has No Rank

Príspevky : 19854
Vek : 26
Mesto : Gear University
Meno : XeZePuS
Warpforce Ninjutsu_mecha Warpforce Combat-Droid-54327
Money : 1337090
Karma : 2961
Frakcia : Užívateľ sa nenachádza v žiadnej frakcii

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre Robo0000100 za 3/3/2011, 16:57

WarpForce - February update
Warpforce WFfeb17
-- Virin scientist Th'rix Na'thaar has returned, and is rebuilding his army of perfect Virin hosts called Nefadon!
Travel to the Virin homeworld of Xirrix on a dangerous recon mission. (General Stormfront in the Hangar Deck)
-- Nefadon Whip weapon and Baby Nefadon pet!
--Level cap increase: Free Players can level to 75 and WarpGuardians can level to 94!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WarpForce - Februárové vylepšenia
--Vedec virinov Th'rix Na'thaar sa vrátil, a prerába svoju armádu s perfektnými Virnmi volanými Nefadoni! Cestujte na domácu planétu Xirrixských Virinov na nebezpečnú misiu. (Generál Stormfort v hangári)
--Nefadon Whip zbraň a Baby nefadon zvieratko!
--Maximálny level zvýšený: Free hráči môžu byť level 75 a WarpGuardiani môžu byť až level 94!

_________________
Warpforce BubIEQX

,,Keď človek vyhráva, väčšinou ho hra baví."
Robo0000100
Robo0000100
V.I.P
V.I.P

Príspevky : 2861
Money : 109806
Karma : 55

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre Robo0000100 za 3/3/2011, 17:15

WHAT YOU GET AS A WARPGUARDIAN:
-Enhanced Access to the Game
-More Missions
-More Battlesuits
-More Weapons
-More Pets and Skills & Techs
-More Helmets, Gauntlets and other Items!
-Level up Higher - As a WarpGuardian, you can play to whatever the current maximum level is!!
-Bonus Gold - A one-time package of 500 extra gold pieces!
-WarpGuardian Weapons - WarpGuardian Blade or WarpGuardian Blaster Rifle, depending on whether you choose Striker or Gunner class. These weapons have 6 awesome special attacks that they can perform, including Summon the WarpGuardian Dragon and Summon Death 2.0! You get this weapon automatically on your character, replacing your basic weapon!
WarpGuardian Battlesuit - Complete with a powerful built-in hand-cannon! You get this automatically on your character, replacing your basic armor!
-WarpGuardian Helmet - Available in the WarpGuardian shop in the WG Tower, this increases your defenses!
-Bonus Z-Tokens - A one-time bonus of 1000 Free Z-Tokens!
-Potion Upgrade - Magic potions cannot be made in space, and are therefore EXTREMELY rare -- WarpGuardians start with 6 Health and 6 Mana potions!

-Only $19.95 USD. Remember, it is a one time payment to become a WarpGuardian! It is not a monthly fee. If you have any questions, check our Official WarpGuardian FAQ first.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ČO DOSTANETE AKO WARPGUARDIAN
-Rozšírený prístup k hre
-Viac misíí
-Viac bojových oblekov
-Viac zbraní
-Viac zvieratiek, zručností & technických zručností
-Viac heliem, rukavíc a iných položiek!
-Levelujte vyššie - Ako WarpGuardian, môžete si hrať na čokoľvek existujúce maximálna výška je! (okopírované z GoogleTranslate, moc som nepochopil)
-Bonusové zlato - jednorázový balíček s 500 extra zlatiek!
-WarpGuardian zbrane - WarpGuardian blade alebo WarpGuardian Blaster Rifle, v závislosti na tom, či si vyberiete Striker alebo Gunner class. Tieto zbrane majú 6 úžasných špeciálnych útokov, ktoré môžu urobiť, zahrňujúce privolanie WarpGuardian draka a privolanie Smrti 2.0! Zbrane získate automaticky na tvoj charakter, nahradením tvojej základnej zbrane.
-WarpGuardian bojový oblek - Kompletný oblek so vstavaným delom v ruke. Získaš automaticky na tvoj charakter, nahradením základného bojového obleku.
-WarpGuardian prilba - K dizpozícii v WarpGuardian obchode vo WarpGuardian veži. Helma zvyšuje tvoju obranu voči svetelným a darkness útokom.
-Bonusové Z-Tokeny - Jednorázový bonus 1000cich Z-Tokenov zadarmo.
-Vylepšenie lektvarov - Magické lektvary nemôžu byť vyrobené vo vesmíre, a preto sú EXTRÉMNE vzácne - WarpGuardiani začínajú s 6timi lektvarmi na život a 6timi lektvarmi na manu!

-Iba 19,95 USD. Pamätajte, toto je jednorázové platenie,aby si sa mohol stať WarpGuardian. Nejedná sa o mesačný poplatok.


_________________
Warpforce BubIEQX

,,Keď človek vyhráva, väčšinou ho hra baví."
Robo0000100
Robo0000100
V.I.P
V.I.P

Príspevky : 2861
Money : 109806
Karma : 55

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre Robo0000100 za 22/4/2011, 09:58

=WARPFORCE=

FRIDAY, APRIL 22nd RELEASE:

Mission:

--A unique silicon-based lifeform has been found drifting in the Rennis system! Uncover the origin of this dangerous new creature in this WarpGuardian-Only mission. (Temura in the WG Tower)


Reward items include (Very general to prevent spoilers):

--New weapon!
--New tech!


PLUS: The WarpGuardian Level Cap will be raised! WarpGuardians will be able to level to 97. Become a WarpGuardian to level beyond 75 and unlock higher level missions and content!

WARPFORCE is open for everyone to play! WF is the official sci-fi expansion of AQ.
http://www.battleon.com/warpforce

Right now there is a special WarpGuardian offer for all upgraded players of AE games!

If you are already a Guardian in AQ, a Star Captain in MechQuest, a DragonLord in DragonFable, or a Member in AQWorlds, you can get a huge $10 discount on the WarpGuardian upgrade in WarpForce!!

BECOME A WARPGUARDIAN IN =WARPFORCE=

Unlock all WarpGuardian features and support WF! http://www.battleon.com/warpforce/guardian/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=WARPFORCE=

Piatok 22. apríl SPRÁVA:


Misia:

-- Unikátny kremík-založené lifeform bolo prebíjaniu v systéme Rennis! Odhaľ pôvod tohto nového nebezpečného stvorenia v tejto WarpGuardian Only misii. (Temur vo WarpGuardian Tower)


Odmeny z questu zahŕňajú (všeobecne, aby sa zabránilo zistieniu spojlera):

-- Nová zbraň!
-- Nové technológie!


PLUS: WarpGuardian úroveň stropu sa zvýši! WarpGuardians budú môcť na úrovni až 97 . Staňte sa WarpGuardian úrovne nad 75 a odomknúť vyššie poslanie a obsahu!

WARPFORCE je otvorený pre všetky hrať! WF je oficiálne Sci-Fi rozšírenie AQ.
http://www.battleon.com/warpforce

Práve teraz tam je mimoriadne WarpGuardian ponuku pre všetky rekonštruované hráčov AE hry!

Ak ste už Guardian v AQ, Star kapitán v MechQuest, Dragonlord v dragonfable, alebo členský v AQWorlds, môžete získať obrovskú zľavu 10 dolárov na modernizáciu WarpGuardian v WarpForce!

Staňte sa WARPGUARDIAN VO =WARPFORCE=

Odomknite všetky WarpGuardiánske funkcie!
http://www.battleon.com/warpforce/guardian/
Robo0000100
Robo0000100
V.I.P
V.I.P

Príspevky : 2861
Money : 109806
Karma : 55

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre FrActraL za 9/8/2011, 08:56

Warpforce WFfeb17
-- Virin scientist Th'rix Na'thaar has returned, and is rebuilding his army of perfect Virin hosts called Nefadon! Travel to the Virin homeworld of Xirrix on a dangerous recon mission. (General Stormfront in the Hangar Deck)
-- Nefadon Whip weapon and Baby Nefadon pet!
--Level cap increase: Free Players can level to 75 and WarpGuardians can level to 94!


-- Virin vedec Th'rix Na'thaar sa vrátil, a prestavuje jeho armádu perfektných Virin hostiteľov zvaných Nefradon! Cestuj do Virin sveta v Xirrixu na nebezpečnú misiu. (General Stormfront v Hangar Deck)
-- Nefradon Whip zbraň a Baby Nefradom pet!
-- Zvýšenie hranice levelu: Free Hráč teraz môžu mať level 75 a WarpGuardiáni môžu mať kevek 94!

_________________
Warpforce Justice-balance-icon "It’s every man’s business to see justice done."
Sir Arthur Conan Doyle
Predtým, než začneš prispievať, prečítaj si pozorne Pravidla Fóra.
FrActraL
FrActraL
Moderátor
Moderátor

Príspevky : 8631
Money : 545291
Karma : 1320
Frakcia : Užívateľ sa nenachádza v žiadnej frakcii

Zobrazit informácie o autorovi

Návrat hore Goto down

Warpforce Empty Re: Warpforce

Odoslať pre Sponsored content


Sponsored content


Návrat hore Goto down

Návrat hore


 
Povolenie tohoto fóra:
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.